SendWM

Zašle zprávu jiné aplikaci
declare procedure SendWM dll "AcutalDocument" (string, string)
SendWM("TCaseViewerForm", "Text zprávy")
SendWM(ClassName, Message)

Parametry

ClassName

Typ: string

Definuje třídu aplikace, které má být zpráva zaslána.

Message

Typ: string

Obsah zprávy.

Popis

Procedura zašle zprávu (konkr. WM_USER + 101) jiné aplikaci. Původně vytvořeno pro komunikaci s aplikací ShowWMText.exe. Maximální délka zprávy je 255 znaků.

Ukázky volání

  • SendWM("TCaseViewerForm", "Text zprávy")