SetComboValuesFromAttribut

Do rozbalovacího seznamu načte položky ze stringlistu v atributu uživatele
declare function SetComboValuesFromAttribut dll "ActualDocument" (string, string): integer
$dllcall("ActualDocument";"SetComboValuesFromAttribut";"jmeno_atributu#jmeno_souboru#default_text#level")
SetComboValuesFromAttribut(TextFile, Out)

Parametry

TextFile

Typ: string

Out

Typ: string

Návratová hodnota

Typ: integer

Popis

Funkce načte do rozbalovacího seznamu položky ze seznam řetězců v atributu uživatele. Vhodné použít na událost OnOpen u masky.
$dllcall("ActualDocument";"SetComboValuesFromAttribut";"jmeno_atributu#jmeno_souboru#default_text#level")
  • jmeno_atributu označuje atribut, ze kterého se budou data načítat
  • jmeno_souboru rozbalovací seznam načítá své hodnoty z textového souboru na disku. Zde je nutné uvést název tohoto souboru. Tento název se dále musí nastavit jako vlastnost rozbalovacího seznamu v masce.
  • default_text pokud např. uživatel nebude mít přiřazen zmiňovaný atribut, pak se mu v rozbalovacím seznamu zobrazí tato hodnota. Je nutné tuto hodnotu dále vložit jako standardní hodnotu přímo ve vlastnostech rozbalovacího seznamu.
  • level může nabývat hodnot low a high. Stringlist u uživatele má dva sloupce a tento parametr určuje, z jakého se budou hodnoty načítat.
Soubor je pak vhodné smazat funkcí XFileDelete na událost OnClose u masky.

Ukázky volání

  • Podrobnosti k příkladu jsou uvedeny v popisu funkce.
    $dllcall("ActualDocument";"SetComboValuesFromAttribut";"jmeno_atributu#jmeno_souboru#default_text#level")