XFileDelete

Smaže soubor v tempu
declare function XFileDelete dll "ActualDocument" (string, string): integer
$dllcall("ActualDocument"; "XFileDelete"; "File.txt")
XFileDelete(TextFile, Out)

Parametry

TextFile

Typ: string

Out

Typ: string

Návratová hodnota

Typ: integer

Popis

Funkce je určena pro volání z masky workflow. Používá po funkci SetComboValuesFromAttribut . Je vhodné ji použít na událost onClose u masky.

Ukázky volání

  • Smaže soubor File.txt z adresáře Temp.
    $dllcall("ActualDocument"; "XFileDelete"; "File.txt")