SetErrorLevel

Nastaví zda mají být chybové hlášky potlačovány
declare function SetErrorLevel dll "ActualDocument" (integer): boolean
SetErrorLevel(-1)
SetErrorLevel(Level)

Parametry

Level

Typ: integer

Level logování.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byla chybová hláška potlačena.

Popis

Default je 0. Pokud je nastaveno -1, pak hlášení o chybách budou potlačena.

Ukázky volání

  • SetErrorLevel(-1)