SetUserInfoExt

Nastavení parametrů uživatele
declare procedure SetUserInfoExt dll "ActualDocument" (string, string, string)
SetUserInfoExt("654654-56654-4654654", "email", hodnota)
SetUserInfoExt(Guid, Param, Value)

Parametry

Guid

Typ: string

ID uživatele.

Param

Typ: string

Podporované parametry jsou:

  • email
  • telephone
  • firstname
  • name
  • fax

Value

Typ: string

Hodnota.

Popis

Uživateli zadanému pomocí jeho Guid zapíše do enTeam User hodnotu Value do zadaného parametru.

Ukázky volání

  • SetUserInfoExt("654654-56654-4654654", "email", hodnota)