ShowMTBmessage

Zobrazí trvale zprávu
declare procedure ShowMTBmessage dll "ActualDocument" (string)
ShowMTBmessage("Pracuji...")
ShowMTBmessage(Text)

Parametry

Text

Typ: string

Zobrazená zpráva.

Popis

Zobrazí zprávu a nechá ji zobrazenou. Pro její zavření je nutné použít funkci CloseMTBmessage .

Ukázky volání

  • ShowMTBmessage("Pracuji...")

Viz také