ShowOutlookContacts

Zobrazí kontakty z MS Outlook
declare procedure ShowOutlookContacts dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string, string)
ShowOutlookContacts(Name, EMail, Company, Street, City, Params)
ShowOutlookContacts(AName, email, firm, street, city, params)

Parametry

AName

Typ: string

Výstupní parametr obsahující jméno vybraného kontaktu.

email

Typ: string

Výstupní parametr obsahující e-mailovou adresu vybraného kontaktu.

firm

Typ: string

Výstupní parametr obsahující název společnosti vybraného kontaktu.

street

Typ: string

Výstupní parametr obsahující ulici vybraného kontaktu.

city

Typ: string

Výstupní parametr obsahující město vybraného kontaktu.

params

Typ: string

Vstupní parametr může obsahovat jméno adresáře, který je zobrazen.

Popis

Zobrazí kontakty z adresáře MS Outlook a nechá uživatele kontakt vybrat. Informace o vybraném kontaktu jsou vráceny v parametrech procedury.

Pro použití této procedury je nutné mít zaregistrovanou knihovnu OutlookABProv.dll . Na PC nemusí být Outlook spuštěn. Touto procedurou je možné načítat i kontakty z MS Exchange.

Ukázky volání

  • ShowOutlookContacts(Name, EMail, Company, Street, City, Params)