MSOutlook

Komunikace s MS Outlook

Popis

Procedury a funkce umožnující práci s kalendářem a e-maily MS Outlook.

Funkce

CreateOutlookAppointment Založí kalendářovou položku v MS Outlook
DeleteOutlookApointment Smaže kalendářovou položku z MS Outlook
PrepareOutlookHTMLMessage Připraví e-mail pro odeslání pomocí MS Outlook
PrepareOutlookMessage Připraví e-mail pro odeslání pomocí MS Outlook
ShowOutlookContacts Zobrazí kontakty z MS Outlook