ShowPictureView

Zobrazí dialog obsahující obrázek a možnost zadání jeho popisku
declare function ShowPictureView dll "ActualDocument" (string, string, string): boolean
ShowPictureView("obrazek.jpg", "popisek", "parametry")
ShowPictureView(FileName, Text, Params)

Parametry

FileName

Typ: string

Název souboru.

Text

Typ: string

Popisek.

Params

Typ: string

"onlyview" - bez možnosti ukládání a bez panelu.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda bylo stisknuto Uložit.

Popis

Políčko pro text může být schované. Schování se provede zadání slova "onlyview" do proměnné parametry. Při standardním zobrazení jsou na formuláři dvě tlačíka. Uložit a Zrušit. Pokud bylo stisknuto uložit, pak je proměnná popisek změněna na hodnotu, kterou uživatel ve formuláři změnil.

Ukázky volání

  • ShowPictureView("obrazek.jpg", "popisek", "parametry")