ShowProcessListExt

Zobrazí seznam procesů vyfiltrovaný podle libovolného kritéria
declare function ShowProcessListExt dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string, string, pointer): boolean
ShowProcessListExt("$DOC_TITLE='*Dodák*'", "rootfolder", "$DOC_CREATED", "ASC", "", docID, actualdocument)
ShowProcessListExt(Filter, Guid, Sort, SortDirection, Params, ProcessID, AD)

Parametry

Filter

Typ: string

Filtrovací podmínka shodná s podmínkou vyhledávacích složek.

Guid

Typ: string

GUID uživatele, v jehož složce chceme vyhledávat. Pokud chceme vyhledávat přes všechny složky, pak je třeba použít klíčové slovo rootfolder .

Sort

Typ: string

Sloupec, podle kterého chceme řadit.

SortDirection

Typ: string

Směr řazení.

Hodnota Směr
ASC Vzestupně
DESC Sestupně

Params

Typ: string

Zobrazené sloupce oddělené , . Pokud se nechá parametr prázdný, pak budou zobrazeny sloupečky: title, class, changed, changer, creator.

ProcessID

Typ: string

Výstupní proměnná obsahující ID vybraného procesu. Přes tuto proměnnou je možné funkci dále parametrizovat:

Hodnota Popis
0 Otevření procesu dvojklikem.
1 Dvojklikem se označí proces a přes pravé tlačítko lze proces otevřít.
2 Možnost vybrat více procesů. ID procesů jsou oddělena ; .
3 Proces není možné z dialogu otevřít.
4 Kombinace 2 a 3, tedy hromadný výběr bez možnosti proces otevřít.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl úspěšně zobrazen seznam vyfiltrovaných procesů.

Popis

Pokud je uvedeno např. title, pak jde o standardní enTeam položku. Je možné vložit klíčové slovo execute - pak se jedná o seznam účastníků, kteří mají na sobě nějaký krok k vyřízení. Pokud je uvedena # pak jde o kritérium. Každý sloupeček je definován trojicí informací. První je popiska, druhá je šířka a třetí je zdroj dat. Pokud seznam procesů překročí 2048 znaků, bude oříznut. Pokud je tato možnost reálná, přečtěte seznam procesů pomocí funkce ReadSGlobal .

Ukázky volání

  • ShowProcessListExt("$DOC_TITLE='*Dodák*'", "rootfolder", "$DOC_CREATED", "ASC", "", docID, actualdocument)