SignOnUser

Zjistí ID aktuálně přihlášeného uživatele
declare function SignOnUser dll "ActualDocument" (string, pointer): boolean
SignOnUser(userID, actualdocument)
SignOnUser(Guid, AD)

Parametry

Guid

Typ: string

ID uživatele.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda bylo úspěšně zjištěno ID uživatele.

Popis

Rozdíl mezi touto funkcí a volání actuser.userID je, že pokud je skript volán ze zastupování, pak actuser.userID vrátí ID toho, kdo je zastupován.

Ukázky volání

  • SignOnUser(userID, actualdocument)