SignPDF

Digitálně podepíše PDF soubor
declare function SignPDF dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string, string): boolean
Signed := SignPDF("c:\Faktura.pdf", "Disc", "c:\Certifikat.pfx", "Password123", "", "")
SignPDF(FilePath, CertifikateLocationType, CertifikateLocation, CertifikatePassword, ImagePath, Params)

Parametry

FilePath

Typ: string

Cesta k podepisovanému dokumentu. Podepisovat je možné pouze dokumenty typu pdf .

CertifikateLocationType

Typ: string

Uložiště certifikátu. Možné hodnoty:

Hodnota Popis
Disc Certifikát je uložen jako soubor na disku
System Certifikát je uložen v systémovém uložišti

CertifikateLocation

Typ: string

Umístění certifikátu.

Hodnota Popis
Disc Cesta k uloženému certifikátu
System Sériové číslo certifikátu

CertifikatePassword

Typ: string

Heslo k certifikátu. Používá se pouze u certifikátu uloženého na disku, pro ostatní typy zadejte "" .

ImagePath

Typ: string

Nepovinný parametr. Je možné zadat cestu k obrázku, který bude v dokumentu zobrazen jako digitální podpis.

Params

Typ: string

Pokud obsahuje klíčové slovo #DisplayDigitalSignature# , bude dokument obsahovat viditelný digitální podpis. V opačném případě bude k dispozici jen ve vlastnostech dokumentu.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud se povedlo dokument podepsat, jinak vrací false .

Popis

Digitálně podepíše zadaný soubor. Ke správnému fungování je nutné mít ve složce, ve které je instalován enTeam , nahraný program PDFSign.exe a knihovnu PDFSignDll.dll .

Ukázky volání

  • Cretifikát je umístěn na disku.
    Signed := SignPDF("c:\Faktura.pdf", "Disc", "c:\Certifikat.pfx", "Password123", "", "")
    
  • Certifikát je uložen v systému.
    Signed := SignPDF("c:\Faktura.pdf", "System", "20 69 d8 80 a5 d3 54 ab f5 05 b4 7d b0 32 f7 0a", "", "", "")