SortList

Seřazení seznamu hodnot ve stringu, které jsou od sebe odděleny oddělovačem.
declare function SortList dll "ActualDocument" (string, string): string
sSortedList := SortList("Kult Martin,Strych Vaclav,Bernard Josef", ",")
SortList(List, Delimiter)

Parametry

List

Typ: string

Seznam hodnot, které jsou od sebe oddělené jednoznakovým či víceznakovým oddělovačem. Např. Kult Martin,Strych Vaclav,Bernard Josef .

Delimiter

Typ: string

Jedno - či víceznakový oddělovač, který odděluje jednotlivé hodnoty uvnitř stringu.

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací seřazený seznam hodnot, které jsou od sebe odděleny jedno- či víceznakovým oddělovačem. Např. Cek Lukas, Dobry Jiri, Strych Vaclav .

Popis

Funkce vrací seřazený seznam hodnot ve stringu, kde jsou jednotlivé hodnoty odděleny oddělovačem.

Ukázky volání

  • sSortedList := SortList("Kult Martin,Strych Vaclav,Bernard Josef", ",")

Příklady použití