SpaceToGrid

Nahrazení mezer křížky
declare procedure SpaceToGrid dll "ActualDocument"(string, string)
SpaceToGrid("toto je test", Pout)
SpaceToGrid(In, Out)

Parametry

In

Typ: string

Řetězec zadaný s mezerami.

Out

Typ: string

Řetězec kde jsou mezery nahrazeny křížky.

Popis

Procedura nahrazuje křžky za mezery.

Ukázky volání

  • SpaceToGrid("toto je test", Pout)