StoreMdataObject

Slouží k potvrzení změn provedených na objektu osoby, firmy či relace
declare function StoreMdataObject dll "ActualDocument" (string): boolean
StoreMdataObject(newID)
StoreMdataObject(NewID)

Parametry

NewID

Typ: string

Vrací ID objektu, na němž proběhlo uložení hodnot.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byly úspěšně provedeny změny na objektu osoby, firmy či relace.

Popis

Funkce potvrzuje změny (ukládá hodnoty) na objektu osoby, firmy či relace provedené např. pomocí funkce SetMdataObjectValueStr .

Ukázky volání

  • StoreMdataObject(newID)