StrDel

Vymaže z řetězce daný počet znaků
declare procedure StrDel dll "ActualDocument" (string, integer, integer)
StrDel("Máma mele maso.", 1, 5)
StrDel(Str, FromPos, Count)

Parametry

Str

Typ: string

Řetězec, ve kterém se bude mazat.

FromPos

Typ: integer

Pozice, od které se maže.

Count

Typ: integer

Počet znaků.

Popis

Maže od pozice FromPos počet znaků Count . Indexace je od 1.

Ukázky volání

  • "mele maso."
    StrDel("Máma mele maso.", 1, 5)