StrLeftExt

Vykopíruje z levé strany řetězce určitý počet znaků
declare procedure StrLeftExt dll "ActualDocument"(string, integer)
StrLeftExt("Ahoj lidi", 4)
StrLeftExt(Text, Count)

Parametry

Text

Typ: string

Řetězec, z kterého se vykopíruje určitý počet znaků.

Count

Typ: integer

Počet znaků, které se budou kopírovat.

Popis

Vykopíruje z levé strany řetězce určitý počet znaků a uloží do SGlobal proměnné, zbytek uloží do SGlobal2.

Ukázky volání

  • StrLeftExt("Ahoj lidi", 4)