StrPosRight

Nalezne podřetězec v řetězci
declare function StrPosRight dll "ActualDocument" (string, string): integer
Position := StrPosRight("mele", "Máma mele maso.")
StrPosRight(SubStr, Str)

Parametry

SubStr

Typ: string

Podřetězec, který se hledá.

Str

Typ: string

Řetězec, ve kterém se hledá zadaný podřetězec.

Návratová hodnota

Typ: integer

Pokud podřetězec v řetězci není, pak je výsledek 0 , jinak je to pozice podřetězce v řetězci. První znak má index 1 .

Popis

Nalezne podřetězec v řetězci. Podřetězec je hledán z pravé strany.

Ukázky volání

  • Position := StrPosRight("mele", "Máma mele maso.")