StrTrim

Umaže přebytečné mezery před a za slovem
declare function StrTrim dll "ActualDocument" (string): string
StrTrim("Řetězec   ")
StrTrim(Str)

Parametry

Str

Typ: string

Řetězec, ze kterého se budou umazávat přebytečné mezery.

Návratová hodnota

Typ: string

Výsledný řetězec s již umazanými mezerami.

Popis

Ukázky volání

  • StrTrim("Řetězec   ")