StrTrimExt

Odstraní počátení a koncové mezery a netisknutelné znaky z řetězce
declare function StrTrimExt dll "ActualDocument" (string): string
text2 := StrTrimExt(text)
StrTrimExt(Input)

Parametry

Input

Typ: string

Řetězec, ze kterého se budou mazat počíteční a koncové mezery a netisknutelné znaky.

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací řetězec, bez počátečních a koncových mezer a bez netisknutelných znaků.

Popis

Funkce odstraní tzv. "bíle" znaky (tj. netisknutélné znaky, mezery, ...) ze začáktu a konce řetězce.

Ukázky volání

  • text2 := StrTrimExt(text)