StringAsCurrency

Převod zadaného čísla (zadaného jako řetězec) na formátovaný zápis
declare function StringAsCurrency dll "ActualDocument" (string, string): string
sCislo := StringAsCurrency("123456789,03")
StringAsCurrency(Number, Params)

Parametry

Number

Typ: string

Číslo pro formátování.

Params

Typ: string

Zatím nevyužitý, dosaďte "" .

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací částku ve formátu s oddělovači.

Popis

Částka uložená ve stringu bude převedena na formát s oddělovači:
  • za miliónem tečku
  • za tisícem mezeru
  • čárku jako desetinný oddělovač
Číslo na vstupu může mít jako desetinný oddělovač čárku, tečku nebo znak zadaný jako desetinný oddělovač v systémovém nastavení.

Ukázky volání

  • 123.456 789,03
    sCislo := StringAsCurrency("123456789,03")