StringListAppend

Přidá do stringlistu (typ v jazyku skriptů) novou položku
declare procedure StringListAppend dll "ActualDocument" (string, string, string)
StringListAppend(oldList, newValue, newList)
StringListAppend(List, AddedValue, NewList)

Parametry

List

Typ: string

Starý seznam.

AddedValue

Typ: string

Přidaná hodnota.

NewList

Typ: string

Nový seznam.

Popis

Stringlist musí být uložen jako string. Používá stringlist v originálním formátu jazyku skriptů.

Ukázky volání

  • StringListAppend(oldList, newValue, newList)