StringListChange

Změní hodnotu ve stringlistu (typ v jazyku skriptů), který je uložen ve stringové proměnné
declare procedure StringListChange dll "ActualDocument" (string, string, string, integer)
StringListChange(starylist, novahodnota, novylist, index)
StringListChange(List, NewValue, NewList, Index)

Parametry

List

Typ: string

Původní seznam.

NewValue

Typ: string

Nová hodnota.

NewList

Typ: string

Nový seznam.

Index

Typ: integer

Index, kam se bude nová hodnota zapisovat. První položka je 0.

Popis

Používá se tehdy, pokud načteme stringlistovou proměnou z jiného procesu a máme ji uloženou ve stringové proměné.

Ukázky volání

  • StringListChange(starylist, novahodnota, novylist, index)