StringListRead

Načte položku ze stringlistu (typ v jazyku skriptů), který je uložen v proměnné typu string
declare procedure StringListRead dll "ActualDocument" (string, string, integer)
StringListRead("3,2,3,4,aabbbcccc", s, 2)
StringListRead(List, Slovo, Index)

Parametry

List

Typ: string

Seznam, který se bude načítat.

Slovo

Typ: string

Výsledný řetězec.

Index

Typ: integer

Index v seznamu, který se bude načítat. První položka je 0.

Popis

Pokud je stringlistová proměná načtena z jiného procesu, pak je uložena jako typ string. K načtení libovolné položky z takto uloženého stringlistu slouží tato funkce.

Ukázky volání

  • StringListRead("3,2,3,4,aabbbcccc", s, 2)