StringsCompare

Porovnání řetězců
declare function StringsCompare dll "ActualDocument" (string, string, string): boolean
StringsCompare("Karel","Jarda","")
StringsCompare(S1, S2, Params)

Parametry

S1

Typ: string

Řetězec1

S2

Typ: string

Řetězec2

Params

Typ: string

Zatím nevyužito. Zadejte prázdný řetězec.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Pokud jsou řetězce totožné, pak je vráceno true .

Popis

Porovnání řetězců. Není závislé na velikosti písmen.

Ukázky volání

  • StringsCompare("Karel","Jarda","")