Strpos

Najde a vrátí pozici podřetezce v řetězci
declare function Strpos dll "ActualDocument" (string, string): integer
position := Strpos("mele", "Máma mele maso.")
Strpos(SubStr, Str)

Parametry

SubStr

Typ: string

Podřetězec, který se hledá.

Str

Typ: string

Řetězec, ve kterém se hledá zadaný podřetězec.

Návratová hodnota

Typ: integer

Pokud podřetězec v řetězci není, pak je výsledek 0, jinak je to pozice podřetězce v řetězci.

Popis

Funkce najde a vrátí pozici podřetezce v řetězci.

Ukázky volání

  • position := Strpos("mele", "Máma mele maso.")