TB_AddObject

Připojení externího OLE objektu k použití do knihovny
declare function TB_AddObject dll "DynOleEng"(pointer): integer
TB_AddObject(aObject)
TB_AddObject(Object)

Parametry

Object

Typ: pointer

OLE objekt (podporující IDispatch)

Návratová hodnota

Typ: integer

ID připojeného OLE objektu.

Popis

Funkce připojí externí OLE objekt (typu IDispatch) a tento objekt uloží do interní paměti knihovny. Vrácené ID vytvořeného objektu slouží jako unikátní identifikátor.

Ukázky volání

  • TB_AddObject(aObject)