TB_CreateOLEObjectEx

Vytvoření OLE objektu
declare function TB_CreateOLEObjectEx dll "DynOleEng"(string, integer): integer
TB_CreateOLEObjectEx(Name, ReturnErrors)
TB_CreateOLEObjectEx(Name, ReturnErrors)

Parametry

Name

Typ: string

Jméno OLE objektu z registrů (např. AbraOLE.Application)

ReturnErrors

Typ: integer

Pokud je 0 , zapisuje chyby do logu.

Návratová hodnota

Typ: integer

ID vytvořeného OLE objektu.

Popis

Funkce vytvoří OLE objekt podle zadaného jména a tento objekt uloží do paměti. Vrácené ID vytvořeného objektu slouží jako unikátní identifikátor.

Ukázky volání

  • TB_CreateOLEObjectEx(Name, ReturnErrors)