TB_CreateParams

Vytvoření sady parametrů
declare function TB_CreateParams dll "DynOleEng" (): integer
TB_CreateParams()
TB_CreateParams()

Návratová hodnota

Typ: integer

ID vytvořené sady parametrů.

Popis

Sada parametrů se používá pro předávání parametrů volaných funkcí.

Ukázky volání

  • TB_CreateParams()

Viz také