TB_GetAbraCode

Uložený kód ABRA
declare function TB_GetAbraCode dll "DynOleEng" (): string
CurrentCode := TB_GetAbraCode()
TB_GetAbraCode()

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací aktuální uložený kód ABRA.

Popis

Funkce vrací uložený kód ABRA. Kód může být uložený jiným skriptem.

Ukázky volání

  • CurrentCode := TB_GetAbraCode()