TB_GetAbraParamsId

Načtení ID ABRA parametrů
declare function TB_GetAbraParamsId dll "DynOleEng" (): integer
ParamsId := TB_GetAbraParamsId()
TB_GetAbraParamsId()

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací aktuální uloženou hodnotu ID parametrů ABRA.

Popis

Funkce vrací aktuální uloženou hodnotu ID parametrů ABRA.

Ukázky volání

  • ParamsId := TB_GetAbraParamsId()