TB_GetResultBool

Hodnota typu boolean
declare function TB_GetResultBool dll "DynOleEng"(integer): boolean
TB_GetResultBool(iResultId)
TB_GetResultBool(ResultId)

Parametry

ResultId

Typ: integer

ID výsledku volání metody.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací výsledek typu boolean.

Popis

Pokud byl výsledek volání předcházející metody typu boolean, lze získat jeho hodnotu pomocí této funkce.

Ukázky volání

  • TB_GetResultBool(iResultId)