TB_GetResultCurr

Vrací výsledek typu currency
declare procedure TB_GetResultCurr dll "DynOleEng"(integer, var integer, var integer)
TB_GetResultCurr(iResultId, iWhole, iPart)
TB_GetResultCurr(ResultId, Whole, Part)

Parametry

ResultId

Typ: integer

ID výsledku volání metody.

Whole

Typ: var integer

Výstupní parametr. Celá část výsledku.

Part

Typ: var integer

Výstupní parametr. Desetinná část výsledku.

Popis

Pokud se vyskytne problém s navrácenými hodnotami - je ignorován oddělovač desetinných míst a např. místo 18 a 75 pro 18,75 je vráceno 1875 a 0, jde o chybu ovladače, který si správně nerozumí s lokalizací. Před voláním dotazu je pak nutné do skriptu doplnit:
SQL := "ALTER SESSION SET NLS_NUMERIC_CHARACTERS = '. '"  //pořadí: [oddělovač desetinných míst][oddělovač řádů tisíců] 
   sqlID := DB_CreateSQLQuery(SQL)               //oprava chyby ovladače Oracle 
   DB_ExecuteSQLQuery(sqlID, conn, success)

Ukázky volání

 • TB_GetResultCurr(iResultId, iWhole, iPart)