TB_GetResultDate

Vrací výsledek volání jako datum
declare procedure TB_GetResultDate dll "dynOLEEng" (integer, var integer, var integer)
TB_GetResultDate(ResultID, DateAsInt, TimeAsInt)
TB_GetResultDate(iResultId, iDate, iTime)

Parametry

iResultId

Typ: integer

ID výsledku volání

iDate

Typ: integer

Výstupní parametr. Datum

iTime

Typ: integer

Výstupní parametr. Čas

Popis

Pokud byl výsledek volání předcházející metody typu datum , lze získat jeho hodnotu pomocí této procedury.

Ukázky volání

  • TB_GetResultDate(ResultID, DateAsInt, TimeAsInt)