TB_GetResultDateStr

Vrací výsledek volání jako datum převedený na řetězec
declare procedure TB_GetResultDateStr dll "dynOLEEng" (integer, string, var string)
TB_GetResultDateStr(ResultID, DateAsStr, TimeAsStr)
TB_GetResultDateStr(iResultId, pDate, pTime)

Parametry

iResultId

Typ: integer

ID výsledku volání

pDate

Typ: string

Výstupní parametr. Datum jako řetězec

pTime

Typ: string

Výstupní parametr. Čas jako řetězec

Popis

Pokud byl výsledek volání předcházející metody typu datum , lze získat jeho hodnotu pomocí této procedury.

Ukázky volání

  • TB_GetResultDateStr(ResultID, DateAsStr, TimeAsStr)