TB_GetResultInt

Hodnota typu integer
declare function TB_GetResultInt dll "DynOleEng"(integer): integer
TB_GetResultInt(iResultId)
TB_GetResultInt(ResultId)

Parametry

ResultId

Typ: integer

ID výsledku volání metody.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací výsledek typu integer.

Popis

Pokud byl výsledek volání předcházející metody typu integer, lze získat jeho hodnotu pomocí této funkce.

Ukázky volání

  • TB_GetResultInt(iResultId)