TB_GetResultObject

ID objektu
declare function TB_GetResultObject dll "DynOleEng"(integer): integer
TB_GetResult(iResultId)
TB_GetResultObject(ResultId)

Parametry

ResultId

Typ: integer

ID výsledku volání metody.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací ID objektu uložené ve výsledku volání metody.

Popis

Pokud byl výsledek volání předcházející metody typu IDispatch, lze získat ID vráceného objektu pomocí této funkce.

Ukázky volání

  • TB_GetResult(iResultId)