TB_GetResultReal

Vrací výsledek typu currency
declare procedure TB_GetResultReal dll "DynOleEng"(integer, var currency)
TB_GetResultReal(iResultId, cValue)
TB_GetResultReal(ResultId, Value)

Parametry

ResultId

Typ: integer

ID výsledku volání metody.

Value

Typ: var currency

Výstupní parametr.

Popis

Pokud se vyskytne problém s navrácenými hodnotami - je ignorován oddělovač desetinných míst a např. místo 18,75 je vráceno 1875, jde o chybu ovladače, který si správně nerozumí s lokalizací. Před voláním dotazu je pak nutné do skriptu doplnit:
SQL := "ALTER SESSION SET NLS_NUMERIC_CHARACTERS = '. '"  //pořadí: [oddělovač desetinných míst][oddělovač řádů tisíců] 
   sqlID := DB_CreateSQLQuery(SQL)               //oprava chyby ovladače Oracle 
   DB_ExecuteSQLQuery(sqlID, conn, success)

Ukázky volání

 • TB_GetResultReal(iResultId, cValue)