TB_GetResultStr

Hodnota typu string
declare function TB_GetResultStr dll "DynOleEng"(integer): string
TB_GetResultStr(iResultId)
TB_GetResultStr(ResultId)

Parametry

ResultId

Typ: integer

ID výsledku volání metody.

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací výsledek typu string.

Popis

Pokud byl výsledek volání předcházející metody typu string, lze získat jeho hodnotu pomocí této funkce.V racený řetězec je oříznut o mezery.

Ukázky volání

  • TB_GetResultStr(iResultId)