TB_GetResultStrWithoutTrim

Hodnota typu string
declare function TB_GetResultStrWithoutTrim dll "DynOleEng"(integer): string
TB_GetResultStrWithoutTrim(iResultId)
TB_GetResultStrWithoutTrim(ResultId)

Parametry

ResultId

Typ: integer

ID výsledku volání metody.

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací výsledek typu string.

Popis

Pokud byl výsledek volání předcházející metody typu string, lze získat jeho hodnotu pomocí této funkce. Vracený řetězec není oříznut o mezery.

Ukázky volání

  • TB_GetResultStrWithoutTrim(iResultId)