TB_InvokeMethod

Volání metody na OLE objektu
declare function TB_InvokeMethod dll "dynOLEEng" (integer, string, integer, var boolean): Integer
TB_InvokeMethod(iObjId, pName, iParamId, bSuccess)
TB_InvokeMethod(ObjId, Name, ParamId, Success)

Parametry

ObjId

Typ: integer

ID OLE objektu.

Name

Typ: string

Jméno metody.

ParamId

Typ: integer

Identifikátor předávané sady parametrů.

Success

Typ: boolean

Výstupní parametr. True v případě, že volání proběhlo v pořádku.

Návratová hodnota

Typ: Integer

Vrací ID výsledku volání.

Popis

Volání metody na OLE objektu.

Ukázky volání

  • TB_InvokeMethod(iObjId, pName, iParamId, bSuccess)