TB_InvokePropertyGet

Získání hodnoty property na OLE objektu
declare function TB_InvokePropertyGet dll "DynOleEng"(integer, string, integer, var boolean): integer
TB_InvokePropertyGet(iObjId, pName, iParamId, bSuccess)
TB_InvokePropertyGet(ObjId, Name, ParamId, Success)

Parametry

ObjId

Typ: integer

ID OLE objektu.

Name

Typ: string

Jméno property.

ParamId

Typ: integer

Identifikátor předávané sady parametrů.

Success

Typ: var boolean

Výstupní parametr. true v případě, že volání proběhlo v pořádku.

Návratová hodnota

Typ: Integer

ID výsledku volání.

Popis

Získání hodnoty property OLE objektu.

Ukázky volání

  • TB_InvokePropertyGet(iObjId, pName, iParamId, bSuccess)