TB_InvokePropertyPut

Nastavení hodnoty property na OLE objektu
declare function TB_InvokePropertyPut dll "DynOleEng"(integer, string, integer, var boolean): integer
TB_InvokePropertyPut(iObjId, pName, iParamId, bSuccess)
TB_InvokePropertyPut(ObjId, Name, ParamId, Success)

Parametry

ObjId

Typ: integer

ID OLE objektu.

Name

Typ: string

Jméno property.

ParamId

Typ: integer

Identifikátor předávané sady parametrů.

Success

Typ: var boolean

Výstupní parametr. true v případě, že volání proběhlo v pořádku.

Návratová hodnota

Typ: integer

ID výsledku volání.

Popis

Nastavení hodnoty property OLE objektu.

Ukázky volání

  • TB_InvokePropertyPut(iObjId, pName, iParamId, bSuccess)