TB_IsResultNil

Hodnota typu boolean
declare function TB_IsResultNil dll "DynOleEng"(integer): boolean
TB_IsResultNil(iResultId)
TB_IsResultNil(ResultId)

Parametry

ResultId

Typ: integer

ID výsledku volání metody.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud je výsledek prázdný (nil).

Popis

Vrací true , pokud je výsledek prázdný (nil).

Ukázky volání

  • TB_IsResultNil(iResultId)