TB_Load

Inicializační procedura
declare procedure TB_Load dll "DynOleEng" ()
TB_Load()
TB_Load()

Popis

Tuto proceduru je nutné zavolat před zahájením práce s jinými funkcemi knihovny.

Ukázky volání

  • TB_Load()