TB_OpenOLEObject

Napojení na existjící OLE objekt
declare function TB_OpenOLEObject dll "DynOleEng"(string, pointer, boolean): integer
TB_OpenOLEObject(Name, aAD, success)
TB_OpenOLEObject(Name, AD, Success)

Parametry

Name

Typ: string

Jméno OLE objektu z registrů (např. AbraOLE.Application).

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Success

Typ: boolean

Vrací, zda bylo napojení úspěšné.

Návratová hodnota

Typ: integer

ID vytvořeného OLE objektu.

Popis

Funkce se napojí na OLE objekt podle zadaného jména. Vrácené ID vytvořeného objektu slouží jako unikátní identifikátor.

Ukázky volání

  • TB_OpenOLEObject(Name, aAD, success)