TB_ParamsAddBool

Přidání parametru typu boolean do sady parametrů
declare function TB_ParamsAddBool dll "DynOleEng"(integer, boolean): integer
TB_ParamsAddBool(iID, bBool)
TB_ParamsAddBool(ID, Bool)

Parametry

ID

Typ: integer

ID sady parametrů.

Bool

Typ: boolean

Hodnota boolean parametru.

Návratová hodnota

Typ: integer

Pozice nově přidaného parametru v sadě.

Popis

Přidá parametr typu boolean včetně jeho hodnoty do sady.

Ukázky volání

  • TB_ParamsAddBool(iID, bBool)