TB_ParamsAddBoolRef

Přidání reference parametru typu boolean do sady parametrů
declare function TB_ParamsAddBoolRef dll "DynOleEng"(integer, boolean): integer
TB_ParamsAddBoolRef(iID , bVal)
TB_ParamsAddBoolRef(ID, Val)

Parametry

ID

Typ: integer

ID sady parametrů.

Val

Typ: boolean

Hodnota boolean parametru.

Návratová hodnota

Typ: integer

Pozice nově přidaného parametru v sadě.

Popis

Přidá referenci parametru typu boolean včetně jeho hodnoty do sady.

Ukázky volání

  • TB_ParamsAddBoolRef(iID , bVal)