TB_ParamsAddCurr

Přidání parametru typu currency do sady parametrů
declare function TB_ParamsAddCurr dll "DynOleEng"(integer, integer, integer): integer
TB_ParamsAddCurr(iID, cWhole, cPart)
TB_ParamsAddCurr(ID, Whole, Part)

Parametry

ID

Typ: integer

ID sady parametrů.

Whole

Typ: integer

Hodnota celé části parametru.

Part

Typ: integer

Hodnota desetinné části parametru.

Návratová hodnota

Typ: integer

Pozice nově přidaného parametru v sadě.

Popis

Přidá parametr typu currency včetně jeho hodnoty do sady.

Ukázky volání

  • TB_ParamsAddCurr(iID, cWhole, cPart)