TB_ParamsAddCurrRef

Přidání reference parametru typu currency do sady parametrů
declare function TB_ParamsAddCurrRef dll "DynOleEng"(integer, integer, integer): integer
TB_ParamsAddCurrRef(iID, cWhole, cPart)
TB_ParamsAddCurrRef(ID, Whole, Part)

Parametry

ID

Typ: integer

ID sady parametrů.

Whole

Typ: integer

Hodnota celé části parametru.

Part

Typ: integer

Hodnota desetinné části parametru.

Návratová hodnota

Typ: integer

Pozice nově přidaného parametru v sadě.

Popis

Přidá referenci parametru typu currency včetně jeho hodnoty do sady.

Ukázky volání

  • TB_ParamsAddCurrRef(iID, cWhole, cPart)